2018

2 – 3. Juni:  DM 24 timer (24 t ved Havet) Resultat: 98 km.

18. november: Holger Danske 1/2 Marathon. Resultat: 1.52.

Reklamer